SOLIDAY je registrovani zaštitni znak kompanije "Plaspack" Netze GmbH. Plaspack je osnovan 1973. godine kao plasticni procesor i proizvođači tehničkih tekstila. Grupa Plaspack danas nudi sveobuhvatan asortiman proizvoda i uspješno se uspostavio kroz inovacije i know-how u širokom spektru poslovnih oblasti. Mi se vidimo kao kompanija sa visokim inovacijama i tehničkom kompetencijom - razvijenom u dugogodišnjem iskustvu - zajedno sa fleksibilnošcu da brzo i efikasno reagujemo na individualne zahtjeve kupaca. UMJETNOST ZASJENJIVANJA! Zasjenjivanje objekata ispravno i stilski je istinska umjetnost. U SOLIDAY-u stvaramo sredstvo za zaštitu od sunca o kojem ste sanjali. Vaš svakodnevni život se pretvara u životni stil. Kako je to moguće? SOLIDAY - sunčevo jedro je sjajna kombinacija tehnologije i dizajna. Prava umjetnost sjenila ne ogleda se samo u njegovoj veličini, već na svakom detalju izvođenja. Patentirana tehnologija, kvalitet materijala, kao i izbor pravih platna i njihova konfekcija igraju važnu ulogu u prilagođavanju sistema SOLIDAY, ne samo prema vašim zahtjevima, vec i individualnoj arhitekturi kuće.SOLIDAY KATALOG MATERIJALA